13 oz. Balloon

13 oz. Balloon

Price: $0.65

6″ tall red wine glass